Croeso i Pension Wise

Cyngor am ddim a di-duedd gan y llywodraeth am eich opsiynau pensiwn cyfraniadau wedi’u diffinio

Pwy?

Gall Pension Wise helpu os ydych:

  • yn 50 oed neu drosodd
  • gyda phensiwn personol neu bensiwn gweithle
  • eisiau gwneud synnwyr o’ch opsiynau

Beth?

Beth yw apwyntiad Pension Wise?

  • Arweiniad arbenigol ar bensiynau
  • 45 i 60 munud
  • Dros y ffôn neu’n lleol i chi

Sut?

Sut i drefnu apwyntiad?

  • Ar-lein
  • Ffôn
Trefnu apwyntiad am ddim

Dod o hyd i’ch math o bensiwn

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i:

  • deall eich math o bensiwn
  • darganfod os gallwch drefnu apwyntiad Pension Wise am ddim
Gwirio eich math o bensiwn

Dim yn siwr ble i ddechrau

Mae ffyrdd gwahanol y gallwch gymryd arian o’ch cronfa bensiwn.

Dysgwch am adael eich cronfa heb ei gyffwrdd, cymryd arian fesul tipyn neu gael incwm rheolaidd.

Edrych ar eich opsiynau