Amcangyfrif o faint allai eich incwm gwarantedig fod

£