Gofynnwch am apwyntiad Pension Wise am ddim

Dyddiad Geni Rhaid i chi fod yn 50 oed neu’n hŷn i archebu apwyntiad, ee 31 3 1950
Mae gennyf bot pensiwn cyfraniad diffiniedig (nid pensiwn cyflog terfynol neu gyfartaledd gyrfaol) Os oes gennych y ddau, dewiswch ‘Oes’

Mae Pension Wise yn casglu ac yn storio data personol at ddibenion cyflwyno Canllaw Pensiynau.

Bydd eich data yn cael ei rannu gyda Chyngor ar Bopeth yn unig os oes angen rhoi arweiniad Pensiwn Wise i chi.

Gellir dod o hyd i fanylion llawn ein polisi preifatrwydd, gan gynnwys gwybodaeth am eich hawliau mewn perthynas â’r data a gynhaliwyd gennym yma.